Header image  
erkend milieucoördinator erk. MC 669  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
TUINBOUW

serre

De milieuvergunning en de omgevingsvergunning

Quasi alle tuinbouwbedrijven zijn sinds 1993 milieuvergunningsplichtig. In ons klantenbestand zit een variatie aan bedrijven en hun uitrusting. Wij hebben jarenlang ervaring met vergunningsproblematiek in de tuinbouw en dit zowel met gasgevoede stookinstallaties, olieketels, een WKK, een houtverbranding,... Wij werken voor iedere bedrijfsleider, van de vollegrondsteler met kropsla tot de glastuinbouwbedrijven van 15 hectare met WKK en warmtebuffer. Wij werken met plezier in elke Vlaamse provincie en gemeente.

- Glastuinbouw: tomaat, komkommer, paprika, sla, kamerplanten en sierteelt; al dan niet met teeltbelichting
- Groenteteelt: groenten in vollegrond, koude en warme teelten, witloof in volle grond en aquacultuur, mobiele goten systeem
- Sierteelt en boowkwekerij: azalea's, eenjarigen, chrysanten, laanbomen, haagplanten, bosplanten

Ook bedrijven in een glastuinbouwzone of clusters van bedrijven kunnen bij ons terecht. Neem gerust contact op bij verdere vragen.

De Milieucoördinator

Een aantal bedrijven is verplicht om een milieucoördinator aan te stellen. Dit is bijvoorbeeld zo op bedrijven met stookinstallaties > 5.000 kW en bedrijven met een CO2-opslagtank vanaf 10.000 liter. Daarnaast opteren meer en meer bedrijven om een overeenkomst met een milieucoördinator af te sluiten. Hij kan u bijstaan met de jaarlijkse milieuaangiftes en zorgt ervoor dat u op de hoogte blijft van relevante wijzigingen in de wetgeving. Een bijkomend voordeel is dat uw bedrijf opgevolgd wordt, bij vragen hoeft u uw specifieke situatie niet helemaal uit te zoeken, uw milieucoördinator kent uw bedrijf al. Ook kan hij advies geven bij geplande investeringen en de milieuimpact ervan voor u bepalen. Zo komt u geen onaangename verrassingen tegen na de ingebruikname van uw investering. Milieuwetgeving gaat immers erg breed: van mestdecreet tot stedebouw, van bodemwetgeving tot exploitatievoorwaarden. Wij volgen middels een gepersonaliseerde kalender op welke onderzoeken en verplichtingen u hebt.

Bodemdecreet en bodemonderzoeken

Afhankelijk van welke toestellen en opslagtanks er op uw bedrijf aanwezig zijn, en de vergunningshistoriek is uw bedrijf opgenomen in de lijst van risico-activiteiten mbt de bodemwetgeving. Dit kan zo zijn op bedrijven met zware stookolie, ondergrondse mazouttanks, een WKK vanaf 300 kW, een salpeterzuurtank vanaf 800 liter enz. Heel wat bedrijven vallen dus direct onder deze wetgeving. Maar welke gevolgen heeft dit nu voor u? Welke onderzoeken moeten er uitgevoerd worden, en tegen wanneer? Op deze vragen kunnen wij u een gepersonaliseerd antwoord bieden.

De milieuaangiftes

Ook u als tuinder komt in aanraking met een aantal milieuaangiftes. Zo zijn er de mestbankaangifte bij de VLM, de wateraangifte bij de VMM, de perceelsregistratie bij het ALV en eventueel het IMJV of integraal milieujaarverslag. Wij kunnen u bijstaan bij het vervullen van deze verplichtingen. Soms is het voldoende dat we u op weg helpen, voor heel wat cliënten vullen we deze aangiften jaarlijks in. Hiervoor komen we steeds ter plaatse. Zo kan u in alle zekerheid de gevraagde stukken direct uit uw administratie nemen. Ook is het een ideale gelegenheid om de wijzigingen over het laatste jaar te bespreken, of om toekomstige plannen af te toetsen.

De opslag van hemelwater - beheersing van overstromingsrisico's

Bij de bouw van een serre wordt een grote oppervlakte overdekt, waardoor er op bepaalde plaatsen tijdelijke problemen kunnen voorkomen mbt wateroverlast. Daarnaast is hemelwater een bruikbare grondstof op uw bedrijf. Wij berekenen met u welke maatregelen u kan nemen om tegemoet te komen aan deze problematiek. Vaak is een combinatie van oplossingen aangewezen, en elke situatie is anders. Het aanleggen van een noodbuffer, al dan niet voorzien van een vertraagde afvoer of knijpleiding is één van de oplossingen. Op basis van uw wens en de verplichtingen die de waterbeheerder u oplegt, vinden wij zeker een evenwicht welk voor elke partij aanvaardbaar is. Ook helpen we u bij de dimensionering van foliebassins en watersilo's waarbij zowel de watervraag op uw bedrijf als het beheersen van wateroverlast in rekeing wordt gebracht. En dit zoals steeds in volledige onafhankelijkheid van leveranciers of aannemers.